broj: +387 (0)36 503 100

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

od 09-11 sati

utorak od 12 sati

srijeda od 11 sati

srijeda od 11.30 sati

srijeda od 12.30 sati

svaki dan 24 sata

Vijesti, događaji i informacije

 

 

Naša lokacija
KB "Dr. Safet Mujić" nalazi se u Mostaru, na adresi Maršala Tita 294. Detaljne kontakt informacije pronađite na našoj kontakt stranici.

 
 

Pošaljite nam mail
Ukoliko imate pitanja, trebate informaciju, ili samo želite iznijeti mišljenje ili iskustvo, slobodno nam se obratite.

 
 

Telefoni
+387 36 503 100 (centrala)
+387 36 576 915 (fax)

Odluke i Javne nabavke

 • Odluka o usvajanju izmjene i dopune Plana nabavki za 2016. godinu

  Odluka o usvajanju izmjene i dopune Plana nabavki za 2016. godinu

  Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“,broj 39/14), a u skladu sa članom 3.stav 2.Odluke Upravnog odbora o usvajanju Plana nabavki Javne ustanove KB“Dr.Safet Mujić“Mostar za 2016 godinu broj 03 /16 od 12.01.2016 godine i člana 4.Pravilnika o javnim nabavkama ustanove, na 12. sjednici održanoj dana…
  Odluka o poništenju postupka javne nabavke - klima uređaj

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke - klima uređaj

  Na osnovu člana 69.stav (1) tačka b), stav (2) tačka f) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14), u postupku nabavke klima-uređaja, direktor donosi Odluku o poništenju postupka javne nabavke „Nabavka klima uređaja“ Član 1. U skladu sa članom 69 stav (2) tačka f) ZJN,…
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje i popravak klima

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje i popravak klima

  Na temelju člana 64. stav (1) tačka a , člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama u postupku javne nabavke- usluge popravki i održavanja klima za potrebe KB “Dr Safet Mujić” Mostar i na osnovu Plana o javnim nabavkama KB “ Dr. Safet Mujić “ Mostar…
  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - materijal za čišćenje

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - materijal za čišćenje

  Na temelju člana 64. stav (1) tačka a , člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama u postupku javne nabavke Materijala za čišćenje za potrebe KB “Dr Safet Mujić” Mostar i na osnovu Plana o javnim nabavkama KB “ Dr. Safet Mujić “ Mostar za 2016…
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - prehrambene namirnice

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - prehrambene namirnice

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b,člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama,Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 4/16 od 12.04.2016. godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-2725/16-3 od 25.07.2016. godine, u postupku javne nabavke robe…
  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - gorivo

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - gorivo

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b,člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama,Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 4/16 od 12.04.2016. godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-2671/16-3 od 20.07.2016. godine, u postupku javne nabavke robe…