broj: +387 (0)36 503 100

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

od 09-11 sati

utorak od 12 sati

srijeda od 11 sati

srijeda od 11.30 sati

pon, sri, pet. 09-14

svaki dan 24 sata

Vijesti, događaji i informacije

 

 

Naša lokacija
KB "Dr. Safet Mujić" nalazi se u Mostaru, na adresi Maršala Tita 294. Detaljne kontakt informacije pronađite na našoj kontakt stranici.

 
 

Pošaljite nam mail
Ukoliko imate pitanja, trebate informaciju, ili samo želite iznijeti mišljenje ili iskustvo, slobodno nam se obratite.

 
 

Telefoni
+387 36 503 100 (centrala)
+387 36 576 915 (fax)

Odluke i Javne nabavke

 • Ugovor za javnu nabavku robe-hemikalija (LOT4)

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 03/17 od 27.02.2017 godine, te zapisnika Komisije br:01-1-3518/17-02 od 14.09.2017 godine, postupajući po žalbi ponuđača “Krajinagroup” d.o.o Banja Luka u postupku javne nabavke roba-…
  Ugovor za javnu nabavku robe-hemikalija (LOT10)

  Ugovor za javnu nabavku robe-hemikalija (LOT10)

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 03/17 od 27.02.2017 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-3518/17-03 od 14.09.2017 godine, u postupku javne nabavke roba- nabavka hemikalija, direktor donosi…
 • Ugovor za javnu nabavku robe-hemikalija (LOT7, LOT8)

  Ugovor za javnu nabavku robe-hemikalija (LOT7, LOT8)

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 03/17 od 27.02.2017 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-3518/17-03 od 14.09.2017 godine, u postupku javne nabavke roba- nabavka hemikalija, direktor donosi…
  Ugovor za javnu nabavku robe-hemikalija (LOT6)

  Ugovor za javnu nabavku robe-hemikalija (LOT6)

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 03/17 od 27.02.2017 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-3518/17-03 od 14.09.2017 godine, u postupku javne nabavke roba- nabavka hemikalija, direktor donosi…
 • Ugovor za javnu nabavku robe-hemikalija (LOT4)

  Ugovor za javnu nabavku robe-hemikalija (LOT4)

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 03/17 od 27.02.2017 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-3518/17-03 od 14.09.2017 godine, u postupku javne nabavke roba- nabavka hemikalija, direktor donosi…
  Ugovor za javnu nabavku robe-hemikalija (LOT3)

  Ugovor za javnu nabavku robe-hemikalija (LOT3)

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 03/17 od 27.02.2017 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-3518/17-03 od 14.09.2017 godine, u postupku javne nabavke roba- nabavka hemikalija, direktor donosi…