broj: +387 (0)36 503 100

Plan nabavki za 2019. godinu.

R.br

Predmet nabavke

 

Ekonomski kod

Procije.

vrijednost

bez PDV

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zakljucenja ugovora

Izvor finansiranja

Podj.na lot

Da-Ne

 

Robe

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       

Nabavka goriva

512301

15.400

Konkurentski postupak

Avgust 2019

Septembar 2019

Vlastita sredstva

NE

2.       

Nabavka sitnog inventara -apoteka

104401

28.500

Konkurentski postupak

Mart 2019

April 2019

Vlastita sredstva

DA

3.       

Nabavka sitnog inventara -očno

104401

10.000

Konkurentski postupak

April 2019

Maj 2019

Vlastita sredstva

NE

4.       

Nabavka sitnog inventara - magacin

104000

25.600

Konkurentski postupak

Septembar 2019

Oktobar 2019

Vlastita sredstva

DA

5.       

Nabavka kompjutera i mrežne opreme

022111

27.500

Konkurentski postupak

Maj 2019

Juni 2019

Vlastita sredstva

NE

6.       

Nabavka namirnica  za kuhinju

101000

50.000

Otvoreni postupak

Novembar 2019

Decembar 2019

Vlastita sredstva

DA

7.       

Nabavka mesa

101000

17.000

Konkurentski postupak

April 2019

Maj 2019

Vlastita sredstva

NE

8.       

Nabavka hljeba

101000

9.000

Konkurentski postupak

Septembar 2019

Oktobar 2019

Vlastita sredstva

NE

9.       

Nabavka povrća

101000

10.000

Konkurentski postupak

Novembar 2019

Decembar 2019

Vlastita sredstva

NE

10.   

Nabavka plina za zagrijavanje prostorija

101010

171.000

Otvoreni postupak

Novembar 2019

Decembar 2019

Vlastita sredstva

NE

11.   

Nabavka  kancelarijskog i ostalog  materijala

 

101500

25.700

Konkurentski postupak

Novembar 2019

Decembar 2019

Vlastita sredstva

DA

12.   

Nabavka P.M.magacina

101900

111.000

Otvoreni postupak

Oktobar 2019

Decembar 2019

Vlastita sredstva

DA

13.   

Nabavka sredstava za higijenu i materijala za čišćenje

 

101002

57.300

Otvoreni postupak

Septembar 2019

Oktobar 2019

Vlastita sredstva

DA

14.   

Nabavka stalnih sredstava

023630

300.000

Otvoreni /konkurentski/direktni postupak/pregovarački

U toku godine

U toku godine

Vlastita sredstva

-

15.   

Nabavka kisika

101010

94.000

Otvoreni postupak

Novembar 2019

Decembar 2019

Vlastita sredstva

NE

16.   

Nabavka lijekova

101060

1.025.000

Otvoreni postupak

Juli 2019

Septembar 2019

Vlastita sredstva

DA

17.   

Nabavka P.M. za apoteku

 

101063

1.175.000

Otvoreni /konkurentski/direktni postupak/pregovarački

Oktobar 2019

Decembar 2019

Vlastita sredstva

DA

18.   

Nabavka  dezinfekcionih sredstava za op. Sale

101065

51.200

Otvoreni postupak

Novembar 2019

Decembar 2019

Vlastita sredstva

DA

19.   

Nabavka hemikalija

101062

94.000

Otvoreni postupak

Septembar 2019

Oktobar 2019

Vlastita sredstva

DA

20.   

Nabavka reagensa

101064

855.000

Otvoreni /konkurentski/direktni postupak/pregovarački

Oktobar 2019

Decembar 2019

Vlastita sredstva

DA

21.   

Nabavka P.M. –IT

101901

6.800

Konkurentski postupak

Septembar 2019

Oktobar 2019

Vlastita sredstva

NE

22.   

Nabavka vozila putem finansijskog leasinga

415100

105.000

Otvoreni postupak

Maj 2019

Juni 2019

Vlastita sredstva

(na lizing)

DA

23.   

Nabavka potrošnog materija  za MFK

101063

25.000

Konkurentski postupak

Mart 2019

April 2019

Vlastita sredstva

NE

24.   

Nabavka namještaja

023520

30.000

Konkurentski postupak

Mart 2019

April 2019

Vlastita sredstva

DA

 

UKUPNO ROBE

 

 

 

 

 

 

 

 

Usluge

 

 

 

 

 

 

 

25.   

Usluge održavanja S.S

532100

145.000

Otvoreni /konkurentski/direktni postupak/pregovarački

U toku godine

U toku godine

Vlastita sredstva

-

26.   

Usluge održavanja auta

 

532200

8.600

Konkurentski postupak

Mart 2019

April 2019

Vlastita sredstva

NE

27.   

Usluge održavanja  IT opreme

532400

142.000

Pregovarački postupak

April 2019

Novembar 2019

Maj 2019

Decembar

2019

Vlastita sredstva

NE

28.   

Usluge revizije

550300

8.000

Konkurentski postupak

Oktobar 2019

Novembar 2019

Vlastita sredstva

NE

29.   

Usluge osiguranja imovine

 

552 000

3.500

Konkurentski postupak

Novembar 2019

Decembar 2019

Vlastita sredstva

NE

30.   

Usluge kolektivnog osiguranja  zaposlenika 

552200

12.000

Konkurentski postupak

Juni 2019

Juli 2019

Vlastita sredstva

NE

31.   

Usluge održavanja klima

 

532103

14.500

Konkurentski postupak

Juni 2019

Juli 2019

Vlastita sredstva

NE

32.   

Usluge održavanja građevina

532000

25.600

Konkurentski postupak

April 2019

Maj 2019

Vlastita sredstva

DA

33.   

Advokatske usluge

550400

12.400

Aneks II

Mart 2019

April 2019

Vlastita sredstva

NE

34.   

Usluge prekoračenja na tekućem računu

561001

50.000

Otvoreni postupak

Mart 2019

April 2019

Vlastita sredstva

NE

35.   

Usluge verifikacije opreme

532100

15.000

Konkurentski postupak

April 2019

Maj 2019

Vlastita sredstva

NE

36.   

Usluga iznajmljivanja kopir aparata

559803

8.000

Konkurentski postupak

April 2019

Maj 2019

Vlastita sredstva

NE

37.   

Usluge održavanja liftova

532001

6.000

Konkurentski postupak

Maj 2019

Juni 2019

Vlastita sredstva

NE

38.   

Usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije

550802

6.500

Konkurentski postupak

Juni 2019

Juli 2019

Vlastita sredstva

NE

39.   

Servisiranje klimatizacije u MR

532104

3.500

Konkurentski postupak

Maj 2019

Juni 2019

Vlastita sredstva

NE

40.   

Usluge održavanje i servisiranje vatrodojavnog sistema nova-grada servisiranje i obuka vatrodojavnog sistema stara zgrada i odrzavanje video nadzora

532403

7.300

Konkurentski postupak

Mart 2019

April 2019

Vlastita sredstva

DA

41.   

Usluge revizije radnih mjesta sa posebnim uslovima rada

550301

14.000

Pregovarački postupak

Maj 2019

Juni 2019

Vlastita sredstva

NE

 

UKUPNO USLUGE