broj: +387 (0)36 503 100

četvrtak, 16 Juni 2016 08:39

Trajno usavršavanje medicinskih sestara/tehničara za juni

  1. Tema: Bronhoskopija- uloga medicinske sestre (Adisa Čolaković, med. Sestra)
  2. Tema: Opšta znanja iz područja infektologije, uloga medicinske sestre u edukaciji i prevenciji (Ajsela Ćatović, med. Sestra)