broj: +387 (0)36 503 100

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

EU Projekti

OGLASI

Prikaži sve iz ove kategorije!

Savremeni anesteziološki aparat, prvi ovog tipa, instaliran u BiH

JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar u prekograničnom projektu TELE.DOC dobila modernu medicinsku opremu prvu ovog tipa u BiH U okviru projekta TELE.DOC -"Inovativne prakse u traumatskom liječenju i upravljanju povredama za poboljšanu zaštitu pacijenata u prekograničnom području" JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar je 15. i 16.…
Više...

Inovativne upravljačke prakse kod trauma i povreda za poboljšanje uslova liječenja pacijenata u prekograničnom području - TELE.DOC

Opis i rezultat projekta: Tele.doc projekat zasniva se na primjeni inovativnih metoda i praksi u zdravstvenoj zaštiti traumatoloških bolesnika, te ulaganju u postojeće tehničke i ljudske kapacitete za unapređenje kvaliteta njege bolesnika. Projekat predlaže uvođenje IT alata za umrežavanje traumatoloških odjeljenja u bolnicama i uspostavljanje efikasnog sistema traumatologije koji će…
Više...

T-02-TELEDOC/2020 Local open tender procedures / Lokalna otvorena procedura

Contract title: Medical equipment within the project "Innovative Trauma and Injury Management Practices for Improved Patient Care in Cross Border Area - TELE.DOC", Contract number HR-BA-ME316 Naziv ugovora : Medicinska oprema u okviru projekta “Inovativne prakse u traumatskom liječenju i upravljanju povredama za poboljšanu zaštitu pacijenata u prekograničnom području -TELE.DOC",…
Više...

Pitanja i odgovori

Naziv ugovora : Medicinska oprema u okviru projekta “Inovativne prakse u traumatskom liječenju i upravljanju povredama za poboljšanu zaštitu pacijenata u prekograničnom području -TELE.DOC", Ugovor broj HR-BA-ME316 Broj objave: T-02-TELEDOC/2020 JU Kantonalna bolnica “Dr. Safet Mujić” Mostar namjerava dodijeliti ugovor o nabavci robe:Medicinska oprema za TELE.DOC projekat koji se finansira…
Više...

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE OD 27.05.2020. GODINE

JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar u prekograničnom projektu TELE.DOC vrijednom 586.165,77 KM JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar početkom marta ove godine potpisala je partnerski sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru 2. poziva prekograničnog programa saradnje Interreg IPA – Bosna i Hercegovina - Hrvatska– Crna Gora…
Više...