broj: +387 (0)36 503 100

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

EU Projekti

OGLASI

Prikaži sve iz ove kategorije!

T-03-TELE.DOC/2021 Local open tender procedures / Lokalna otvorena procedura

T-03-TELE.DOC/2021 Local open tender procedures / Lokalna otvorena procedura Contract title: Telemedical equipment within the project "Innovative Trauma and Injury Management Practices for Improved Patient Care in Cross Border Area - TELE.DOC", Contract number HR-BA-ME316 Naziv ugovora : Telemedicinska oprema u okviru projekta “Inovativne prakse u traumatskom liječenju i upravljanju…
Više...

Savremeni anesteziološki aparat, prvi ovog tipa, instaliran u BiH

JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar u prekograničnom projektu TELE.DOC dobila modernu medicinsku opremu prvu ovog tipa u BiH U okviru projekta TELE.DOC -"Inovativne prakse u traumatskom liječenju i upravljanju povredama za poboljšanu zaštitu pacijenata u prekograničnom području" JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar je 15. i 16.…
Više...

Inovativne upravljačke prakse kod trauma i povreda za poboljšanje uslova liječenja pacijenata u prekograničnom području - TELE.DOC

Opis i rezultat projekta: Tele.doc projekat zasniva se na primjeni inovativnih metoda i praksi u zdravstvenoj zaštiti traumatoloških bolesnika, te ulaganju u postojeće tehničke i ljudske kapacitete za unapređenje kvaliteta njege bolesnika. Projekat predlaže uvođenje IT alata za umrežavanje traumatoloških odjeljenja u bolnicama i uspostavljanje efikasnog sistema traumatologije koji će…
Više...

T-02-TELEDOC/2020 Local open tender procedures / Lokalna otvorena procedura

Contract title: Medical equipment within the project "Innovative Trauma and Injury Management Practices for Improved Patient Care in Cross Border Area - TELE.DOC", Contract number HR-BA-ME316 Naziv ugovora : Medicinska oprema u okviru projekta “Inovativne prakse u traumatskom liječenju i upravljanju povredama za poboljšanu zaštitu pacijenata u prekograničnom području -TELE.DOC",…
Više...

Pitanja i odgovori

Naziv ugovora : Medicinska oprema u okviru projekta “Inovativne prakse u traumatskom liječenju i upravljanju povredama za poboljšanu zaštitu pacijenata u prekograničnom području -TELE.DOC", Ugovor broj HR-BA-ME316 Broj objave: T-02-TELEDOC/2020 JU Kantonalna bolnica “Dr. Safet Mujić” Mostar namjerava dodijeliti ugovor o nabavci robe:Medicinska oprema za TELE.DOC projekat koji se finansira…
Više...

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE OD 27.05.2020. GODINE

JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar u prekograničnom projektu TELE.DOC vrijednom 586.165,77 KM JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar početkom marta ove godine potpisala je partnerski sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru 2. poziva prekograničnog programa saradnje Interreg IPA – Bosna i Hercegovina - Hrvatska– Crna Gora…
Više...