broj: +387 (0)36 503 100

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

EU Projekti

OGLASI

Prikaži sve iz ove kategorije!
četvrtak, 27 Maj 2021 11:34

Inovativne upravljačke prakse kod trauma i povreda za poboljšanje uslova liječenja pacijenata u prekograničnom području - TELE.DOC

Opis i rezultat projekta:

Tele.doc projekat zasniva se na primjeni inovativnih metoda i praksi u zdravstvenoj zaštiti traumatoloških bolesnika, te ulaganju u postojeće tehničke i ljudske kapacitete za unapređenje kvaliteta njege bolesnika. Projekat predlaže uvođenje IT alata za umrežavanje traumatoloških odjeljenja u bolnicama i uspostavljanje efikasnog sistema traumatologije koji će ojačati medicinske kapacitete i interdisciplinarni rad medicinskog osoblja, što će u konačnom doprinijeti povećanju kvaliteta bolničkog i vanbolničkog liječenja traumatoloških pacijenata.

Rezultat projekta se odnosi na uspostavljanje mreže traumatoloških odjeljenja u bolnicama povezanih putem IT alata koji će osigurati audio-vizuelnu komunikaciju, razmjenu medicinskih podataka, savjetovanje medicinskog osoblja, obrazovne aktivnosti i uvođenje pilot projekata u zdravstvene ustanove.

Zahvaljujući sredstvima koja su opredijeljena kroz projekat, tri bolnice učesnice projekta će nabaviti vrijednu medicinsku opremu, kao i odgovarajuću opremu za telemedicinu i odradiće treninge što će omogućiti kvalitetniju njegu i liječenje bolesnika i doprinijeće boljoj koordinaciji i unapređenju kapaciteta stručnjaka za traumatologiju u tri partnerske bolnice. Izvršiće se nabavka ronilačke opreme i čamaca za spašavanje u hitnim situacijama, a sprovešće i niz promotivnih aktivnosti u cilju informisanja građana.

Glavne aktivnosti na projektu i uloga partnera:

Vodeći partner, Opšta bolnica Kotor (ME), zadužen je za uspostavljanje mreže telemedicine bolnica. Opšta bolnica Kotor takođe će uložiti napore u koordinaciju partnera i osiguravanje efikasnog provođenja aktivnosti.

Projektni partner 2, Opća bolnica Dubrovnik (HR) odgovoran je za organizaciju zajedničkih praktičnih treninga za ključno medicinsko osoblje te takođe za organizaciju tri tematske konferencije o upotrebi telemedicine u zbrinjavanju trauma pacijenata. Cilj konferencije je promocija različitih “telehealth programa i primjera dobre prakse u upravljanju traumom.

Projektni partner 3, Javna ustanova Kantonalna bolnica „Dr Safet Mujić“ Mostar (BA) nabavit će novu opremu za odjel trauma i poboljšati bolničku njegu pacijenata sa traumom. Ključno medicinsko osoblje pohađat će trodnevni međunarodno akreditovani evropski kurs za traumu koji pokriva čitav spektar upravljanja traumom.

Projektni partner 4, Općina Kotor (ME) odgovoran je za koordinaciju komunikacionih i promotivnih aktivnosti i osiguravanje kvalitetne medijske pokrivenosti projekta TELE.DOC. Partner će nabaviti i spasilački čamac opremljen za spašavanje na vodi i spašavanje povrijeđenih osoba.

Obvezni pokazatelj:

·        1468 pacijenata imaju koristi od opreme u novoopremljenim traumatološkim odjeljenjima (Kotor 400, Mostar 544, Dubrovnik 524)

 

Opšte informacije o projektu:

Trajanje projekta: 01.03.2020. - 28.02.2022. (24 mjeseca)

Ukupna vrijednost projekta: € 1 116 029.99
EU financiranje: € 948 625.48 (85%)
Vlastito uc
̌ešće partnera: € 167 404.51 (15%)

Cilj projekta: Poboljšanje zdravstvenih usluga u programskom području s naglaskom na liječenje trauma

Specifični cilj: Poboljšanje kvaliteta usluga u oblasti javnog zdravlja i socijalne zaštite u prekograničnom području

page16image29532368Prioritetna osa (PO):  Jačanje kvaliteta usluga u sektoru javnog zdravlja i socijalne zaštite

 

Za više informacija:

https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/project/tele-doc/

https://instagram.com/tele.doc?igshid=1fi0e6eg23tds

https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fteledocproject%2F

 

 

Projekt je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.

 

 

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of JU kantonalna bolnica ”Dr Safet Mujić” Mostar and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.