broj: +387 (0)36 503 100

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

EU Projekti

OGLASI

Prikaži sve iz ove kategorije!
četvrtak, 27 Maj 2021 12:29

Savremeni anesteziološki aparat, prvi ovog tipa, instaliran u BiH

JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar u prekograničnom projektu TELE.DOC dobila modernu medicinsku  opremu prvu ovog tipa u BiH

U okviru projekta TELE.DOC -"Inovativne prakse u traumatskom liječenju i upravljanju povredama za poboljšanu zaštitu pacijenata u prekograničnom području" JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar je 15. i 16. Marta 2021. provela obuku na modernoj medicinskoj opremi, koje će se korisiti u tretmanu traumatoloških pacijenata. vrijednosti od 202.000 EUR-a bez PDV-a.

Savremeni Anesteziološki apart, sa takvim karakteristikama i performansama prvi je aparat ovog tipa instaliran u BiH. Aparat omogućava  postizanje visokokvalitetne ventilacije za individualizirane strategije ventilacije, uvijek olakšavajući i podržavajući pacijentovo spontano disanje.

Navedni aparat sadrži turbinu koja pravi smjesu gasova te sa minimalnim protokom gasa može postići učinak koji može pomoći za liječenje pacijenata oboljelih od COVID-a 19, kao i ostalih teških respiratornih bolesti.

U KB „Dr. Safet Mujić“ Mostar također su isporučeni: transportni respirator za djecu i odrasle, pacijent monitor za vitalne funkcije, prenosni dvofazni defibrilator, EKG aparat, set za reanimaciju na kolicima, šest različitih setova za ortopedske operacije, jedna ortopedska pila za tretman kostiju te ostala oprema za brigu i transport pacijenata koji su u stanju trauma.

Obzirom da se nalazimo u stanju pandemije izazvane Corona virusom navedena oprema će biti od velike pomoći kod liječenja kako Covid pacijenata tako i ostalih pacijenata koji gravitiraju bolnici.

Projekt TELE.DOC finansira Europska unija kroz Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Implementacija projekta započela je 1. marta 2020. i trajat će do 28. februara 2022. Ukupna vrijednost projekta je 1.116.029,99 EUR. Partneri na projektu su: Opšta bolnica Kotor i Opština Kotor (Crna Gora), Opšta bolnica Dubrovnik (Hrvatska) i Javna ustanova Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić “Mostar (Bosna i Hercegovina).