broj: +387 (0)36 503 100

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

EU Projekti

OGLASI

Prikaži sve iz ove kategorije!
petak, 29 Maj 2020 06:46

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE OD 27.05.2020. GODINE

JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar u prekograničnom projektu TELE.DOC vrijednom 586.165,77 KM

JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar početkom marta ove godine potpisala je partnerski sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru 2. poziva prekograničnog programa saradnje Interreg IPA – Bosna i Hercegovina - Hrvatska– Crna Gora 2014 -2020 za provođenje projekta TELE.DOC -"Inovativne prakse u traumatskom liječenju i upravljanju povredama za poboljšanu zaštitu pacijenata u prekograničnom području".

Naime, riječ je o projektu čiji je nositelj Opšta bolnica Kotor iz Crne Gore, a koji se finansira kao jedan od 30 odabranih projekata (od ukupno 161 prijavljenih na konkursu).  

Projekt se finansira u okviru programske ose socijalnih i zdravstvenih usluga s ciljem poboljšane kvalitete usluga u javnom zdravstvu i sistemu socijalne zaštite, u kojoj će ukupno biti ugovoreno 8 projekata, od kojih je jedan i TELE.DOC. Za sada su samo dva projekta u ovom prioritetu počela sa provođenjem.

EU projekt ukupne je vrijednosti veće od 1,1 miliona EUR koja će se, osim nositelju Opštoj bolnici Kotor, dodijeliti i ostalim uključenim projektnim partnerima - Opštini Kotor, Općoj bolnici Dubrovnik i Javnoj ustanovi Kantonalna bolnica „dr. Safet Mujić“ Mostar iz BiH. 

Udio sufinanciranja projekta od strane EU iznosi visokih 85% dok će partneri 15% osigurati samostalno.

Cilj projekta TELE.DOC je ojačati kapacitete uključenih bolnica s ciljem poboljšanja usluga koje se nude pacijentima, s naglaskom na opremanje odjela trauma i obuku medicinskog osoblja. Dodatno, cilj je poboljšati i saradnju tri bolnice kroz uvođenje dodatnih komunikacijskih sistema putem kojih će ljekari  efikasnije razmjenjivati medicinske podatke te se konsultovati oko dijagnoza i liječenja kritičnih pacijenata.

Konkretnije, nabaviti će se ukupno 30 setova i pojedinačnih komada vrijedne medicinske opreme za 3 bolnička odjela trauma u tri zemlje, obučiti će se ukupno 36 ljekara (12 mostarskih) kroz 3-dnevnu praktičnu certificiranu međunarodnu obuku ETC (European Trauma Course) koji će se odvijati u Dubrovniku, uspostaviti „tele“ bolnička mreža za poboljšanu komunikaciju i razmjenu mišljenja ljekara, organizovana fakultativna studijska posjeta za voditelje bolnica u EU zemlju s najboljim primjerima prakse u tretmanima trauma kao i promovisati dobre projektne prakse kroz međunarodno stručno okupljanje na temu tele medicine koje će se također organizovati u Dubrovniku.

JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar  kroz projekt će realizovati iznos od 299.701,80 EUR, od kojih je nacionalno sufinansiranje 44.955,27 EUR 

Projekt je započeo s provođenjem od  01. marta ove godine, a trajati će naredna 24 mjeseca.