broj: +387 (0)36 503 100

Potrebna dokumentacija

Bez obzira jeste li u našu bolnicu došli kako biste obavili pregled, dijagnostičku pretragu ili se javljate na bolničko liječenje potrebni su Vam sljedeći dokumenti:

- zdravstvena knjižica

- lična karta (ukoliko nemate zdravstvenu knjižicu)

- važeća uputnica vašeg izabranog ljekara ili ljekara iz druge bolničke ustanove koji Vas je uputio k nama

- istorija bolesti sa medicinskom dokumentacijom, snimkama i nalazima

- kartica dodatnog osiguranja ako posjedujete

- kartica privatnog osiguranja ako ste njegov korisnik

Ukoliko nemate iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja ili potvrdu o oslobađanju od participacije dužni ste prilikom otpusta platiti participaciju u iznosu od 10% vrijednosti BO dana po danu liječenja (odnosno 10% vrijednosti troškova smještaja i prehrane) osim dana provedenih u intenzivnoj skrbi.

Uz navedene dokumente preporučuj se donijeti svu prethodnu medicinsku dokumentaciju o bolesti zbog koje dolazite na pregled (ultrazvučne nalaze, RTG snimke, laboratorijske nalaze i slično). Ukoliko bolujete od drugih težih bolesti priložite i dokumentaciju o tome, te otpusna pisma ranijih boravaka u bolnici. Preporučuje se donijeti popis lijekova koje uzimate, ili kutije lijekova. Ako dolazite na pretrage posavjetujte se s ljekarom o uzimanju lijekova na dan dolaska. Savjetuje se da dođete u pratnji bližih srodnika koji mogu pomoći pri davanju informacija i istovremeno dobiti informacije od vašeg ljekara.

Ukoliko se radi o hitnom slučaju biti ćete primljeni i bez potrebne dokumentacije, ali je istu potrebno naknadno dostaviti.