broj: +387 (0)36 503 100

Hitni bolnički prijem

Hitni bolnički prijam (HPB) je prostor u kojem se zbrinjavaju hitni hirurški, internistički, neurološki, pedijatrijski pacijenti i sva stanja koja neposredno ugrožavaju biološki integritet bolesnika i zahtijevaju neodgodivu medicinsku intervenciju.

Prijem pacijenata u hitnim situacijama provodi se bez dokumentacije, ali je dokumentaciju potrebno što prije dostaviti. Za maloljetne osobe i osobe pod skrbništvom potrebna je pismena saglasnost roditelja ili skrbnika za intervencije, te je izuzetno važno da se što prije jave u bolnicu nakon hitnog prijema bolesnika.

U slučaju hitnog i neplaniranog posjeta poželjno je imati, odnosno znati:

  • istoriju bolesti, odnosno svu postojeću medicinsku dokumentaciju
  • lijekove koje trenutno uzimate

Osoba u pratnji uvijek je dobrodošla!

Zašto čekamo?

Po dolasku u HPB preuzima Vas medicinska sestra koja će procjeniti težinu oboljenja ili povrede te Vas prijaviti dežurnom ljekaru. Odjel za hitni bolnički prijem organizovan je na način da se pacijenti svrstavaju u pet kategorija prioriteta:

1. osobe s akutnom opasnošću po život: pregled potreban smjesta.

2. teško oboljeli ili povrijeđeni ali bez akutne opasnosti po život: pregled unutar 10 minuta.

3. pacijenti s ozbiljnim zdravstvenim problemom koji su stabilni i mogu pričekati bez opasnosti: pregled unutar 30 minuta.

4. pacijenti kojima ne prijeti neposredna opasnost zbog oboljenja ili povreda: pregled unutar jednog sata.

5. pacijenti s dugotrajnim bolestima ili hroničnim povredama: pregled unutar dva sata.

U hitnom prijemu prednost imaju pacijenti čiji je život ugrožen! Stoga molimo za strpljenje ostalih pacijenata.

Prijem hitnih bolesnika može se provesti i bez dokumentacije, ali je istu potrebno čim prije dostaviti!