broj: +387 (0)36 503 100

Predoperativni nalaz anesteziologa

Prije operativnog zahvata anesteziologu morate pokazati sljedeće nalaze:

1. osnovne laboratorijske nalaze:

 • Hb
 • HCT
 • Tr
 • Le
 • GUK
 • K
 • Na
 • Urea
 • Kreatin
 • aPTT
 • INR
2. EKG
3. Rtg pulmo (stariji od 40 godina)
4. nalaz interniste (za djecu nalaz pedijatra).