broj: +387 (0)36 503 100

Služba za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu terapiju

Opremljenost službe

Služba za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu terapiju raspolaže sa 8 kreveta, 5 aparata za kontinuiranu mehaničku ventilaciju, te ultrazvučnim aparatom. Opremljeni smo savremenim kontinuiranim monitoringom. Sestrinski kadar radi po principima savremene terapije i sestrinske njege pacijenata. Služba je u stalnoj komunikaciji sa velikim svjetskim medicinskim centrima uz omogućenu kontinuiranu edukaciju našeg osoblja. Po kvaliteti pruženih usluga u opštoj i regionalnoj anesteziji ne zaostajemo za vodećim svjetskim medicinskim centrima.

O službi

Služba za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu terapiju pruža usluge opšte i regionalne i blok anestezije po savremenim principima. Raspolaže ambulantom za pripremu pacijenata za efektivni operativni zahvat, te ambulantom za terapiju akutnih i hroničnih bolnih stanja po savremenim principima i standardima. Služba učestvuje u dijagnostici i liječenju hitnih, životno ugroženih pacijenata. Pruža usluge u okviru raznih dijagnostičkih procedura (endoskopije - gastroskopije, kolonoskopije, bronhoskopije, kardioverzije u anesteziji). Služba obezbjeđuje i transport hitnih, životno ugroženih pacijenata u tercijarni nivo zdravstvene zaštite.


Šef službe:
Prim. dr. Mehmed Haznadar

 

24 sata
036 503 100
anestezija@rmcmostar.ba