broj: +387 (0)36 503 100

Bolnička apoteka

O Službi:

Bolnička apoteka vrši nabavku lijekova, sanitetskog i drugog potrošnog materijala za primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu,tj.za ambulante porodične medicine i bolnicu.

Opremljenost apoteke:

Apoteka je dosta skromno opremljena i svakodnevno vrši prijem i izdavanje lijekova,sanitetskog i drugog potrošnog materijala.Takođe se svakodnevno izrađuju magistralni lijekovi i galenski pripravci.


Šef službe:
Mr. ph. Đenana Ljubović

 

07.30 - 15.00
036 503 112
apoteka@rmcmostar.ba