broj: +387 (0)36 503 100

Služba za bolesti uha, grla i nosa (ORL)

Opremljenost službe:

dvije ambulante, kabinet za audiometriju.

O odjelu:

Na odjeljenju postoje kabineti za audiologiju, vestibulometriju i fonijatriju, kao i ambulanta za onkohirurgiju glave i vrata.


Šef službe:
Samir dr. Kreso

 

07.00 - 14.00
036 503 100
orl@rmcmostar.ba