broj: +387 (0)36 503 100

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Osoblje: 2 primariusa fizijatra, od čega 1 subspecijalista reumatolog 1 specijalista fizijatar, 5 viših fizioterapeuta, 3 srednja terapeuta, 1 administrativni radnik, glavna sestra, 1 spremačica.

Služba provodi osnovnu djelatnost kroz:

 • Kabineti za fizikalnu terapiju (termo, elektro, kinezi, mehano)
 • Hospitalni kapaciteti (odjel)
 • Pokriva centar za rehabilitaciju u zajednici (primarna zdravstvena zaštita)

 Nivo usluga:

 • Primarna zdravstvena zaštita
 • Sekundarna zdravstvena zaštita

Vrsta usluge:

 1. Termoterapija
 2. Elektroterapija
 3. Mehanoterapija
 4. Hidroterapija
 5. Kineziterapija
 6. Specijalistički pregledi
 7. Subspecijalistički pregledi
 8. Konzilijarni pregledi i tretman
 9. Edukativna djelatnost (srednja medicinska škola – smjer fizioterapeuti)

 


Šef službe:
Nedžama dr. Begović-Špago

 

07.30 - 15.30
+387 (0)36 551 183
fizijatrija@rmcmostar.ba