broj: +387 (0)36 503 100

Hirurška služba

Djelatnost službe

 • Dijagnostička obrada bolesnika iz domena opce i abdominalne hirurgije, te sprovođenje medikamentoznog ili operativnog liječenja i njega tih bolesnika.
 • Dijagnostička obrada, prijem i operativni tretman pacijenata  iz domena opšte abdominalne hirurgije: hernije, apendicitisi, holeciste, traumatizirani pacijenti, bolesti želuca, perforiranog ulkusa, bolesti tankog crijeva, kolona i rektuma.
 • Dijagnostika i prijem traumatiziranih bolesnika sa povredama abdomena, grudnog koša, glave, kicmenog stuba, utvrđivanje potrebe za operativnim zahvatima i provođenje operativnih zahvata
 • Laparoskopske operacije žučne kese.
 • Operacije preponskih i ventralnih kila.
 • Operativni tretman preopnskih kila kod djece i cirkumcizije.
 • Operacije tumora kolona, žučne kese, želudca, tankog crijeva.
 • Operativni tretman analanih fisura, fistula i hemoroida adaptiranom metodom i laserom.
 • Dijagnostika i hirurški tretman benignih i malignih tumora dojke
 • Male hirurške intervencije

 Ambulante

 • Prijemna ambulanta
 • Specijalistička ambulanta za abdominalnu hirurgiju
 • Specijalistička ambulanta za opštu hirurgiju

 Prijemna ambulanta

 • Prijem hitnih i naručenih pacijenata,
 • Konsultativni pregledi sa drugih odjela.

 Specijalistička ambulanta za abdominalnu hirurgiju

 • Prvi pregled abdominalnog hirurga i kontrola operiranih pacijenata iz abdominalne i proktološke hirurgije.
 • Konsultativni pregledi sa drugih odjela.
 • Pregled naručenih pacijenata

 Specijalistička ambulanta za opštu hirurgiju

 • Prvi pregled hirurga, kontrolni pregledi nakon hirurških intervencija,
 • Kontrola operiranih pacijenata 
 • Konsultativni pregledi sa drugih odjela.

 

Šef službe:
prim.dr. Zahirović Ismet

 

07.30 - 15.00
036 503 173
hirurgija@rmcmostar.ba