broj: +387 (0)36 503 100

Služba za interne bolesti

O Službi

Služba za interne bolesti (interni odjel) smještena je na drugom spratu bolnice, odjeljenje je prostrano sa mnogo svjetlosti, prostorije su besprijekorno čiste, sve u cilju ugodnog boravka naših pacijenata. 

Odjeljenje je organizaciono sačinjeno od:

  • opšti internistički odjel (22 kreveta)
  • odjel polivalentne intenzivne njege (10 kreveta)
  • kabinet za neinvazivnu kardiološku dijagnostiku
  • kabinet za endoskopiju probavnog trakta
  • savjetovalište za dijabetes i endokrinološke bolesti

 

Opšti internistički odjel

Na Odjelu se obavlja liječenje i standardna njega internističkih pacijenata. Odjeljenje se sastoji od 6 prostorija, a sobe su od dvokrevetnih do petokrevetnih. Prijem pacijenata se odvija kroz prijemnu ambulantu, koja se nalazi u prizemlju bolnice. 

Radno vrijeme ambulante od 09.00 - 14.00.

Telefon 036 503 145

 

Specijalistička internistička ambulanta

Specijalistička internistička ambulanta se nalazi u prizemlju zgrade. Osim redovnih internističkih pregleda preko ambulante se vrši i prijem hitnih internističkih slučajeva. Radno vrijeme ambulante je 24 sata.

 

Kabinet za kolor dopler krvnih žila

Kolor dopler krvnih žila ultrazvučna je pretraga koja omogućuje neinvazivan prikaz krvnih žila i analizu stijenke krvne žile te može uputiti na prisustvo plaka i suženje krvnih žila. Radno vrijeme kabineta je utorkom i petkom od 09.00 do 14.00.

 

Polivalentna intenzivna njega

Nalazi se na drugom spratu bolnice, savremeno je opremljena i sa iskusnim i dobro obučenim medicinskim osobljem, pruža kvalitetan medicinski tretman za najteže internističke slučajeve. Primjenjuju se sve mjere koje traži urgentan tretman: reanimacija, elektrokonverzija, intubacija, adekvatna oksigenacija itd. Stalni 24 satni nadzor medicinskog osoblja.

Telefon: 036 503 121

 

Kabinet za neinvazivnu dijagnostiku srca

Nalazi se na drugom spratu bolnice, U kabinetu se obavljaju: ergometrija, ehokardiografija, te kardiološki pregledi. Radno vrijeme svaki dan od 09.00 do 14.00.

Telefon: 036 503 185

 

Kabinet za endoskopiju probavnog trakta

Nalazi se na prvom spratu bolnice. U kabinetu se obavljaju pregledi: dijagnostička gastroskopija, kolonoskopija, te interventne procedure: polipektomija, ligature variksa jednjaka, klipovanje krvarećih lezija sluznica probavnog trakta, a vrše se i opšti gastroenterološki pregledi, te Helicobacter pylori testiranje. Radno vrijeme svaki dan od 09.00 do 14.00

Telefon: 036 503 187

 

Savjetovalište za dijabetes i endokrinologiju

U Savjetovalištu se obavljaju specijalistički pregledi iz oblasti endokrinologije i dijabetesa. Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak od 09.00 - 14.00

Telefon: 036 576 502

Šef službe:
Dr. Ibro Obradović, internist

 

09.30 - 14.00
036 503 175 - ljekarska soba
036 503 176 - soba medicinskih sestara
interno@rmcmostar.ba