broj: +387 (0)36 503 100

Služba za laboratorijsku dijagnostiku

O odjelu:

Služba za laboratorijsku dijagnostiku obavlja usluge iz domena primarne, sekundarne i djela tercijalne z.z. za potrebe Kantonalne bolnice  „Dr.Safet Mujić Mostar“ te za dio primarne zaštite (ambulante porodične medicine) u HNK. U 2014. godini služba je imala ukupno 59.495 pacijanata i izvršeno je 747.101 usluga (analiza). 

 

Opremljenost službe:

Služba je dobro organizovana, tehnički solidno opremljena i prilagođena aktuelnim zahtjevima. Preko 90% pretraga se uradi na automatskim analizatorima koji su uvezani u jedinstven informacioni sistem (LIS). Svakodnevno se vrši i statistički obrađuje unutarnja kontrola kvalitete rada, a dva puta godišnje se radi kontrola na federalnom nivou.


Šef službe:
Mr. sci. Enver Ivanković

 

07.30 - 15.00 svaki radni dan
07.30 - 09.30 prijem pacijenata i uzoraka
+387 (0)36 555 111
ambulanta@rmcmostar.ba