broj: +387 (0)36 503 100

Mikrobiologija

Odjel za mikrobiološku dijagnostiku KB "Dr. Safet Mujić" obavlja laboratorijsku dijagnostiku koja obuhvata metode iz oblasti bakteriologije, virusologije, parazitologije, mikologije i bolničke higijene. Pružamo usluge hospitaliziranim i ambulantno liječenim pacijentima. Obim usluga i analiza je širok. Najveći broj analiza koje obavljamo se odnosi na:

 • bakteriološki pregled brisa guše, nosa, nasofarinksa, tonzila, punktata, sputuma, bronhoaspirata, eksudata, likvora, brisa rane, oka, vagine i dr, 
 • bakteriološki pregled briseva grla, nosa i stolice na kliconoštvo (sanitarni pregledi). 
 • bakteriološki pregled urina
 • koprokultura
 • hemokultura
 • serološka identifikacija bakterija
 • antibiogram
 • ispitivanje krvi, plazme i dr. materijala na sterilnost
 • kontrola aparata za sterilizaciju sa pripremom spora
 • bakteriološki pregled briseva raznih predmeta na higijensku ispravnost
 • ispitivanje valjanosti dezinfekcionih sredstava
 • pregled na gljivice (nativni preparat i kultura)
 • mikroskopski pregled stolice na parazite (nativni preparat, pregled na ciste otopinom lugola, MIFC metoda, perianalni otisak)

Prijem uzoraka na mikrobiološku analizu za ambulantno liječene pacijente je od 07.30 do 10.00 sati.

Izdavanje nalaza je od 10.00 do 11.00 sati.