broj: +387 (0)36 503 100

Odjel za neurohirurgiju

Djelatnost službe: 

U okviru Službe za neurohirurgiju RMC Dr Safet Mujić Mostar, pacijentima se pružaju sljedeće vrste medicinskih usluga:

  • Dijagnostika i liječenje bolesti kranijuma, centralnog i perifernog nervnog sistema, te degenerativnih bolesti kičme.
  • Liječenje intrakranijalnih i spinalnih tumora kod odraslih i djece.
  • Hirurgija baze lobanje, obuhvata operativno zbrinjavanje patoloških procesa smještenih na bazi lobanje.
  • Spinalna neurohirurgija: obuhvata hirurško liječenje patoloških procesa u spinalnom kanalu i poremećaja rukture i funkcije dijelova kičmenog stuba.
  • Neurohirurgija perifernog nervnog sistema obuhvata hirurško rješavanje kompresivnih neuropatija i povreda perifernih nerava, te tumora perifernih nerava.
  • Neurotraumatologija obuhvata operativno i konzervativno liječenje povreda glave i dijela spinalnih povreda.

Uži oblici dijelova procesa rada:

  • Operativno odjeljenje 
  • Prijemna ambulanta 
  • Specijalistička ambulanta

Organizacija rada unutar organizacione jedinice (Službe): 

Radno vrijeme uposlenika Službe je 08.00 do 15.00 sati radnim danima. Određeni broj medicinskih sestara je raspoređen u smjenski rad čime se pokriva nadzor nad hospitaliziranim pacijentima tokom 24 sada dnevno. Rad ljekara izvan redovnog radnog vremena je određen rasporedom pripravnosti.

Ambulanta radi 2 puta sedmično (ponedjeljak i četvrtak od 11.30 do 14.00).


Šef službe:
Mr. sci. dr. Ermin Hadžić

 

08.00 - 15.00 svaki radni dan
11.30 - 14.00 (ambulanta pon. i čet.)
+387 (0)36 503 173
+387 (0)36 503 294
+387 (0)36 503 155
neurohirurgija@rmcmostar.ba