broj: +387 (0)36 503 100

Služba za patološku anatomiju i citologiju

Opremljenost službe:

U službi za patološku anatomiju i citologiju vrši se rutinski i specijalizovani pregled tkiva, kao i tehnička obrada citoloških razmaza različitim tehnikama bojenja.

O odjelu:

U službi za patološku anatomiju i citologiju vrši se obrada i standardna mikroskopska dijagnostika na materijalu iz hirurških intervencija, kao i dijagnostika malih tkivnih uzoraka (endoskopskim metodama, iglena biopsija).

Pored standardne H&E metode bojenja preparata, primjenjuju se specijalna histohemijska bojenja kao i imunohistohemijsko bojenje sa oko 36 antitijela.

Također, vrši se rutinski specijalizirana analiza citoloških razmaz. Uzorci se tehnički obrađuju po metodi Papanikolau -Papa test.

 

Šef službe:
prim.dr. Zahirović Ismet

 

07.30 - 13.30 svaki radni dan
09.00 - 13.00 prijem materijala/uzoraka
036 503 171
patologija@rmcmostar.ba