broj: +387 (0)36 503 100

Služba za plućne bolesti

Na odjeljenju radi 1 ljekar specijalista pneumoftiziolog, 1 ljekar na specijalizaciji, 8 medicinskih sestara i  2 spremačice.

Odjeljenje je organizaciono sačinjeno od:

 • Opšti pulmološki  odjel, sa 10 ugovorenih  kreveta zavisno od potrebe 15  kreveta
 • Specijalističko-konsultativna ambulanta
 • Kabinet za spirometriju
 • Kabinet za bronhoskopiju

Na Odjelu za pulmologiju se obavlja liječenje, dijagnostika i standardna njega pulmoloških pacijenta. Prijem pacijenata se odvija kroz prijemnu ambulantu.  Ljekari su uključeni u dežurstva i pripravnost po pozivu, a medicinske sestre rade u turnusu. 

Služba ima konsultativnog savjetnika profesora torakalne hirurgije  sa Klinike za torakalnu hirurgiju KCU Sarajevo.

Služba pruža primarni i sekundarni nivo usluge, povremeno i tercijarni.

Vrste usluga koje se obavljaju odjelu za pulmologiju:

 • pregled i obrada  pulmoloških bolesnika
 • testovi plućne funkcije, bronhoprovokacijski testovi
 • mikrobiološke, imunološke, alergološke, hitološke  i citološke pretrage
 • torakocenteza i pleurodeza, eksuflacija pnemotoraksa
 • oksigenoterapija, analiza plinova arterijske krvi
 • rigidna bronhoskopija i fleksibilna bronhoskopija sa biopsijom pod kontrolom rentgena
 • interventne procedure: bronhoalveolarna toaleta, ekstrakcija stranih tijela iz bronhalnog stabla, zaustavljanje  krvarenja.

 


Šef službe:
Dr. Hasan Čustović, pneumoftiziolog

 

07.30 - 13.30 svaki radni dan
036 503 179
plucno@rmcmostar.ba