broj: +387 (0)36 503 100

Služba za radiologiju

Služba za radiologiju posjeduje:

 • CT aparat 
 • MRI aparat 
 • Dva ultrazvučna aparata
 • Jedan digitalni i jedan klasični RTG aparat.
 • Mamomat
 • PACS

Nivo usluga: sekundarna zdravstvena zaštita.

Vrste usluga koje se obavljaju u službi za radiologiju su UZ, CT, MRI i RTG dijagnostika.

UZ dijagnostika:

 1. Ultrazvučni pregled abdomena 
 2. Ultrazvučni pregled vrata
 3. Ultrazvučni pregled toraksa 
 4. Ultrazvučni pregled površinskih organa (dojka, testisi, štitnjača, aksile, prepone)
 5. Muskuloskeletni ultrazvuk
 6. Citološka punkcija (Fine needle aspiration cytology) pod kontrolom ultrazvuka :
 • štitne žlijezde
 • dojke
 • parenhimskih organa abdomena
 • lokomotornog sistema (mišići)
 1. Core biopsija (za PHD) pod kontrolom ultrazvuka:
 • dojke
 • parenhimskih organa abdomena
 • lokomotornog sistema (mišići)
 1. Drenaža tekućih kolekcija (u abdomenu i periferiji) pod kontrolom ultrazvuka.
 2. Plasiranje nefrostome pod kontrolom ultrazvuka.

CT dijagnostika:

Na CT aparatu vrše se pretrage svih organskih sistema. Takođe, vrše se i citološke punkcije (Fine needle aspiration cytology), drenaže tekućih kolekcija, i core biopsije (za PHD) pod konztrolom CT-a.

MRI dijagnostika:

MRI dojke, neurokranij, kičma, muskuloskeletni, abdomen i zdjelica. 

RTG dijagnostika:

Nativni RTG pregledi svih organskih sistema, kontrastne pretrage, mamografije.


Šef službe:
Edib dr. Muftić

 

08.00 - 14.00 (UZ dijagnostika)
08.00 - 13.00 (RTG kabinet)
036 503 104
radiologija@rmcmostar.ba