broj: +387 (0)36 503 100

Transfuzijski centar

Služba za transfuziju krvi KB "Dr Safet Mujić" Mostar se bavi  prikupljanjem krvi, imunohematološkom i serološkom obradom krvi, pripremom i distribucijom krvnih pripravaka.

 

Organizacijska šema:

Odsjek za prikupljanje krvi i pripremu krvnih komponenata

Bavi se promocijom dobrovoljnog davalaštva krvi, organizacijom akcija dobrovoljnog darivanja krvi u službi  i na terenu. U svom radu sarađuje sa oranizacijom Crvenog krsta, ustanovama javnog zdravstva, nevladinim organizacijama, udruženjima dobrovoljnih darivaoca krvi, te  sa sredstvima javnog informisanja.

Služba za transfuziju krvi prikupi 2500 doza godišnje. Krvne komponente koje pripremamo  su:

  • puna krv
  • koncentrat eritrocita
  • svježa smrznuta plazma
  • plazma bogata trmbocitima
  • koncentrat trombocita

Krvne komponente se koriste za transfuziološko liječenje pacijenata KB "Dr Safet Mujić" i po potebi se distribuiraju u Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar, te Opšu bolnicu Konjic.

Ciljevi u budućnosti: Povećati stopu dobrovoljnog neplaćenog davalaštva krvi, pripremati veći broj krvnih komponenati, deleukocitirati krvne produkte.

 

Odsjek za serologiju

Bavi se  pretraživanjem  uzoraka krvi davaoca i pacijenata na markere  Anti HIV, HbsAG , Anti HCV , TPHA . ARCHITECT i  1000 SR

Cilj: Proširiti paletu serološkog testiranja , te omogućiti pohranu urađenih uzoraka  dubokim zamrzavanjem.

 

Odsjek za imunohematologiju

Ovaj odsjek se bavi određivanjem ABO, Rh D, te drugih krvnih grupa davaoca krvi, bolesnika i trudnica, preglednim testovima prisustva antierirocitnih antitjela, unakrsnim probama između seruma primaoca i eritrocita krvne komponente, određivanjem specifičnosti pronađenog antitijela, te procjenom mogućnosti razvoja postransfuzijske bolesti ili hemolitičke bolesti novorođenčeta, te određivanjem titra pronađenog antitijela. Radi se standardiziranom mikrometodom ID Dia Med Liss Coombs karticama.

Ciljevi: Automatizirati  procese u imunohematologoji.


Šef službe:
Zerina dr. Zagorčić

 

24 sata
+387 (0)36 503 100
transfuzija@rmcmostar.ba