broj: +387 (0)36 503 100

Služba za urologiju

Službu za urologiju čine: 

  • Urološki odjel sa 14 bolesničkih postelja 
  • Kabinet za ultrazvučnu dijagnosiku
  • Kabinet za vantjelesno razbijanje kamenaca urotrakta (ESWL litotripsija)
  • Sala za endoskopsku urolgiju
  • Sala za otvorenu i minimalno invazivnu hirurgiju
  • Ambulanta za urološke preglede

Koristimo zajedničku jedinicu za intenzivno liječenje sa drugim hirurškim disciplinama kao i radiološku dijagnostiku (RTG, CT, MRI).

U dijagnističkoj obradi koristimo kompletne neinvazivne i invazivne procedure.

U terapijskim procedurama koristimo intervencijski ultrazvuk, endoskopske zahvate na cijelom urotraktu (TRUS, URS, TUR, EKL, ESWL, NPL…), sve operativne zahvate na urogenitalnom sistemu uključujući supravezikalne derivacije, rekonstruktivne i radikalne urološke operacije.

Uključeni smo u eksplantacijski tim naše ustanove za eksplantaciju kadaveričnih bubrega.

 

Šef službe:
Doc. dr. sci. Safet Omerović

 

09.00 - 14.00 (pon, sri, pet.)
Hitne slučajeve primamo svaki dan.
036 503 100
urologija@kbmostar.ba