broj: +387 (0)36 503 100

Služba za zarazne bolesti

Opremljenost službe:

U službi za infektivne bolesti postoji standardna oprema predviđena prema normativima i standardima koja je potrebna u službi.

O odjelu:

Vrsta usluge: dijagnostički i kurativni dio.

Nivo usluge: sekundarni nivo iz oblasti infektologije.

U službi za infektivne bolesti rade dva doktora spc. infektloga. Služba je pokrivena sa radom 24 sata uz stalni nadzor infektologa. U sklopu odjeljenja radi infektološka ambulanta koja radi 24 sata sa savjetovalištima:

  1. Savjetovalište za neuroinfektivna oboljenja
  2. Hepatološko savjetovalište
  3. Savjetovalište za anonimno, dobrovoljno ipovjerljivo testiranje na HIV
  4. Gastroenterološko savjetovalište.
Šef službe:
Prim. dr. Nazif Derviškadić

 

24 sata
036 503 100
infektivno@rmcmostar.ba