3.5 Odjel neurologije i psihijatrije

Šef službe:

prim. dr Svjetlana Bajgorić-Šehović, spec. neuropsihijatar

 

Glavna sestra:

Amela Hajdarović, mr. sestrinstva

Telefon:

036/503-347; 036/503-600

Fax:

036/576-915

Mail:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Odjel za neurologiju i psihijatriju obuhvata:

-Odsjek za neurologiju (stacionarni dio Odsjeka neurologije je organizovan po principu odjela i intenzivne njege za vitalno ugrožene bolesnike).
-Odsjek za psihijatriju (stacionarni dio Odsjeka psihijatrije je organizovan po principu odjela sa 2 jedinice za izolaciju potencijalno agresivnih pacijenata).

Na oba odjela tretiramo akutna ili relapse hroničnih neuroloških i/ili psihijatrijskih oboljenja.

Neurološka ambulanta

Rad u specijalističkoj neurološkoj ambulanti se vrši svaki radni dan od 08 do 14h, a podrazumijeva prve i kontrolne neurološke preglede, sistematske preglede, preglede za smještaj u odgovarajuću sociomedicinsku ustanovu ili ostvarivanje prava po bilo kom pitanju.
Zakazivanje pregleda u specijalističkoj ambulanti uz sve dodatne informacije, vrši se svaki radni dan u periodu od 12 do 13h na broj: 036/ 503-533. 

Kabineti

-Kabinet za EEG (elekroencefalografija)
-Kabinet za CDFI (Dopler sonografija) krvnih žila vrata
-Kabinet za EMNG (elektromioneurografija)

Zakazivanje pregleda u kabinetima uz sve dodatne informacije, vrši se svaki radni dan u periodu od 13 do 14h na broj: 036/ 503-533

Psihijatrijska ambulanta

Rad u specijalističkoj psihijatrijskoj ambulanti se vrši svaki radni dan od 08 do 13h a podrazumijeva prve i kontrolne psihijatrijske preglede, praćenje depo terapije, sistematske preglede, preglede za smještaj u odgovarajuću sociomedicinsku ustanovu ili ostvarivanje prava po bilo kom pitanju.

Ambulanta psihologa

Rad psihologa je dijagnostički i terapijski svaki radni dan od 8 do 13h (sa pacijentima na odjelu, sa vanjskim-ambulantnom pacijentima, sa osobljem, konsultativni pregledi na drugim odjelima).


Ambulanta socijalnog radnika

Radi svakodnevno od 8 do 13h. Rad socijalnog radnika odnosi se na rad sa pacijentima odjela, pacijentima na drugim odjelima bolnice, rad sa porodicom, aktivnosti vezane za smještaj osoba u odgovarajuće socio-medicinske ustanove u saradnji sa centrima za socijalni rad širom BIH.

Radno-okupaciona terapija

Na odjelu je aktivna radno-okupaciona terapija, koja podrazumijeva izradu ručnih i likovnih radova, uređivanje i održavanje zelenih površina u dvorištu odjela.

Liste čekanja na pregled/dijagnostiku

1. Hitni pacijenti se primaju preko Odjela za urgentni prijem bolnice i idu direktno u tretman (dijagnostika i terapija) bez čekanja.
2. Elektivni prijemi pacijenata se vrše preko neurološke ambulante u gore navedenom terminu bez čekanja.
3. Pacijenti za pregled u neurološkoj ambulanti se naručuju telefonski na gore navedeni broj i bivaju primljeni na pregled unutar mjesec dana
4. Pacijenti za pregled u psihijatrijskoj ambulanti se primaju svaki radni dan u gore navedenom periodu bez čekanja.
5. Pacijenti za pregled u ambulanti psihologa se primaju svaki radni dan u gore navedenom periodu uz prethodni dogovor/plan sa psihologom.
6. Pacijenti za pregled u ambulanti socijalnog radnika se primaju svaki radni dan u gore navedenom periodu bez čekanja.
7. Pacijenti za dijagnostičku metodu u nekom od kabineta se naručuju na gore navedeni broj i bivaju primljeni unutar 10 dana.