Služba za informacione tehnologije i telekomunikacije

Šef službe:

dr sci. Adelaida Džeko

 
Telefon:

036/503-295; 503-299 (Helpdesk)

Fax:

036/576-915

Mail:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

O službi za informacione tehnologije i telekomunikacije

Potreba organizovanja poslovnih procesa bolnice i njihova digitalizacija nametnula je razlog za prenamijenom internog kadra bolnice sa IT spremom koji neslužbeno djeluje od 2007.g. Služba za informacione tehnologije i telekomunikacije poprima ozbiljnije oblike od 2009.g.,od kad postaje vidljiv napredak informatičkog segmenta. Tada se vodi kao IT sektor Tehničke službe. Kad su stečeni uslovi za realizaciju i osamostaljivanje, IT sektor prerasta u samostalnu organizacionu jedinicu ustanove.

Formiranje i proširenje službe bio je pobjednički korak menadžmenta koji je okupio tim ljudi sa visokim stručnim spremama, akademskih zvanjima: doktor informatičkih nauka, master informatike i bachelor informatike. Dodatno školovanje nije strano za naš tim, koji također može da istakne i člana sa dodatnim specijalizacijom u komunikacijskim mrežama i završenom CISCO akademijom (switching i routing).  Ostvaren je visoki nivo informatizacije uz podršku kvalitetnog tima i menadžmenta koji nam je poklonio povjerenje.

Zamijenjena je sva stara oprema na korisničkim punktovima. Digitalizirani su i arhivirani zapisi ručno pisane evidencije iz vremena prije elektronskog unosa podataka. Uvode se licencirani sistemski i aplikativni programi kao i antivirusna zaštita. Evidencije administrativnih i zdravstvenih bolničkih procesa rade se putem paketa informacionih sistema spremnih za integraciju preko kojeg su centralizirane evidencije pruženih usluga zdravstvenih ustanova HNŽ/K. WLAN-om pružamo mogućnost konekcije na wifi internet našim pacijentima, saradnicima i zaposlenima.

Serverska oprema je obnovljena u prethodnim projektima, a poslovanje u cloudu je također opcija koju koristimo za softverska rješenja koja su predviđena da funkcionišu na taj način.

Mrežni segment  ustanove pokriven je optičkim linkovima. U toku je projekt koji podrazumijeva nadogradnju LAN mreže unutar centralnih mrežnih čvorišta, s ciljem postizanja visoke operativnosti komunikacijskog sistema. Uraditi će se revizija i obnavljanje segmentacije računara u bolničkim zgradama/odjelima/djelatnostima kako bi se mogući incidenti u mreži sveli na minimum mogućnosti i lakšu izolaciju. Plan uključuje centralizaciju mrežnog sistema i redudanciju na distributivnom nivou sa opremom koja nudi 1Gbps pristupne switcheve za  sve korisničke računare i medicinsku opremu. Ovaj projekt također podržava opciju puštanja IP telefonije u čitavoj ustanovi koji je predviđen kao drugi korak nadogradnje lokalne telekomunikacijske mreže.

Osnovni cilj službe za informacione tehnologije i telekomunikacije je stalno usavršavanje IT kadra, komunikacijskih, sistemskih i aplikativnih sistema, održavanje, optimalna nabavka dotrajale opreme, te kvalitetan 24/7 servis korisniku uz istraživanje, monitoring i implementaciju savremenih IT rješenja.

Oglašavanje Upute:: prijave kvara za vanjske saradnike

Radni dani - Prva smjena od 7.30-15.30 slati na::

  1. Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. -email primaju svi zaposleni IT službe.

Email poruka treba  sadržavati pojašnjenje problema i broj kontakt telefona, zaduženi zaposlenik iz IT tima prijavu kvara procesuira odmah.

    2. Telefonski poziv na broj 036/503-299 (IT help desk), zaduženi zaposlenik iz IT tima procesuira prijavu kvara odmah.

 Radni dani - nakon Prve smjene od 15:30, vikendom, praznicima slati na::

  1. Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. -email primaju svi zaposleni IT službe.

Email poruka treba  sadržavati pojašnjenje problema i broj kontakt telefona, zaduženi zaposlenik iz IT tima prijavu kvara procesuira naredni radni dan.