Transfuzijski centar

Šef službe:

prim. dr Zerina Zagorčić, spec. transfuziologije

Glavna sestra:

Mirna Velagić, dipl.med.ses.

Telefon:

036/503-335

Fax:

036/576-915

Mail:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 O transfuzijskom centru:

Rješenjem Federalnog ministra zdravstva od 28.02.2013. godine Služba za transfuziju krvi je registrovana u transfuzijski centar.

Transfuzijski centar KB "Dr Safet Mujić" Mostar se bavi  prikupljanjem krvi, imunohematološkom i serološkom obradom krvi, pripremom i distribucijom krvnih pripravaka.

Organizacijska šema:


1.Odsjek za prikupljanje krvi i pripremu krvnih komponenata


Bavi se promocijom dobrovoljnog davalaštva krvi, organizacijom akcija dobrovoljnog darivanja krvi u službi  i na terenu. U svom radu sarađuje sa oranizacijom Crvenog krsta Mostar i CK Konjic, ustanovama javnog zdravstva, nevladinim organizacijama, udruženjima dobrovoljnih darivaoca krvi, Rijasetom Islamske zajednice, srednjoškolskim centrima Mostar i Konjc, Univerzitetom Džemal Bijedić, te  sa sredstvima javnog informisanja.
Služba za transfuziju krvi prikupi 3000 do 3500 doza godišnje. Krvne komponente koje pripremamo  su:

  • koncentrat eritrocita CPDA-1
  • koncentrat eritrocita CPD+SAGMA
  • svježa smrznuta plazma
  • plazma bogata trombocitima
  • koncentrat trombocita
  • deleukocitirani koncentrat leukocita CPD+SAGMA

Krvne komponente se koriste za transfuziološko liječenje pacijenata KB "Dr Safet Mujić" i Opšu bolnicu Konjic.

Ciljevi u budućnosti: Povećati stopu dobrovoljnog davalaštva krvi.

2.Odsjek za serologiju


Bavi se  pretraživanjem  uzoraka krvi davaoca i pacijenata na markere  Anti-HIV,HbsAG,Anti-HCV,TPHA ,
Anti- HBs,Anti-Hbc II,Anti- HBc IgM,Anti-Hbe,HbeAg,HAVAb-IgM, HAVAb-IgG,te se isto vrši na aparatu  ARCHITECT i  1000 SR
Pohrana urađenih uzoraka se vrši dubokim zamrzavanjem u trajanju od 5 godina.

3.Odsjek za imunohematologiju


Ovaj odsjek se bavi određivanjem ABO, Rh D, te drugih krvnih grupa davaoca krvi, bolesnika i trudnica, preglednim testovima prisustva antierirocitnih antitjela, unakrsnim probama između seruma primaoca i eritrocita krvne komponente, određivanjem specifičnosti pronađenog antitijela, te procjenom mogućnosti razvoja postransfuzijske bolesti ili hemolitičke bolesti novorođenčeta, te određivanjem titra pronađenog antitijela. Radi se standardiziranom mikrometodom ID Dia Med Liss Coombs karticama.
Proces je automatiziran.

Ciljevi:Transfuzijski centar planira raditi na procesu razvoja odsjeka za koagulaciju.